แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

*********************************************************