สรจ.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ครั้งที่ 6)

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ บรรพต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานฯ และนางสาวอัญชลี มณีเรือง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ครั้งที่ 6) ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

***********************************************************