แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

จังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในงานจะมีการตักบาตรดอกเข้าพรรษา ล้างเท้าพระสงฆ์ และสักการะรอยพระพุทธบาท ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสระบุรีและใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานและร่วมทำบุญ ทํานุบํารุงพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป

 

 

***********************************************