หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสระบุรีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ให้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงชีพ”

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ  แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ วิชาการแรงงานชำนาญการ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จัดหางานจังหวัดสระบุรี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามคำขอให้จัดสรรที่อยู่อาศัยและเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  ของนางสาวศรีวรรณ ศรีเมือง อายุ 42 ปี เลขที่ 62/2 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ผลการลงพื้นที่ได้พบปะพูดคุยแล้วปรากฏว่า นางสาวศรีวรรณ ศรีเมือง ปัจจุบันว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ จึงมีความประสงค์จะมีงานทำ ซึ่งนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้เตรียมเอกสารสมัครงานและให้ไปพบที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปสมัครงาน ณ บริษัท สระบุรีสกรู จำกัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อจะได้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

 

 

****************************************************