แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยแรงงานจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ในการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง และการร่วมชุดจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

 

 

 

*******************************************************