สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและให้การช่วยเหลือครอบครัวนายสิทธิโชค จรรยาศรี (ผู้ร้องทุกข์) ให้มีอาชีพ มีรายได้

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายนายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และสารวัตรกำนันตำบลตาลเดี่ยว ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและให้การช่วยเหลือครอบครัวนายสิทธิโชค จรรยาศรี (ผู้ร้องทุกข์) ให้มีอาชีพ มีรายได้ ณ บ้านเลขที่ 119/8 หมู่ 9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่า ได้พบกับนางไพรวรรณ จรรยาศรี (มารดา) และนายปรีชา จรรยาศรี (บิดา) ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า เดิมรับเหมาก่อสร้างแต่ปัจจุบัน สุขภาพไม่ค่อยดี ประกอบกับงานมีน้อย จึงอยากหางานทำ ประเภทแม่บ้านหรือขายของหน้าร้านในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอเมือง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีจึงได้ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงานว่างในพื้นที่ดังกล่าว พบว่า สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีมีความต้องการรับสมัครแม่บ้าน จึงประสานและแจ้งให้นางไพรวรรณ จรรยาศรี ไปสมัครงานและสัมภาษณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ทำงานและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

 

 

**************************************************