แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี”

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

 

***************************************************