แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

**************************************************