แรงงานจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

 

                        วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารโรงอาหารชั้น 2 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคเลือด จำนวน 71 คน และได้รับการบริจาคเลือด จำนวน 28,000 ซีซี

ต่อจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และนำบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี