สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2562

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2562.pdf3.25 MB