แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ณ วัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

***************************************************************