แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม

 

 

******************************************************