แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

***********************************************************