แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

********************************************************