แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และรับมอบนโยบายของกระทรวงแรง

 

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และรับมอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ให้มีสมรรถนะในการให้บริการด้านแรงงาน ตลอดจนรับมอบนโยบายและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาค จากผู้บริหารกระทรวงแรงงาน โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

 

 

 

**********************************************************************