แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม

 

 

************************************************************