แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรีร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562”

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรีร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

 

 

************************************************