สรจ.สระบุรี ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ นางอังคณา ชิตะติตติ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.39 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ นางอังคณา ชิตะติตติ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ

 

 

***************************************************