แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ นางอังคณา ชิตะติตติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

*************************************************************