แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี" ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี" ประจำปี 2562  ณ  วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์      ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานซึ่งจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเป็นประจำทุกปีในช่วงออกพรรษา โดยในปี 2562 มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยภายในงานจะมีการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสระบุรีและใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานและร่วมทำบุญ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป

 

 

**********************************************************************