อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2561

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561  


ลำดับที่


จำนวน

(จังหวัด)


อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

(บาท/วัน)


เขตท้องที่บังคับใช้
1 3 308 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
2 22 310 จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
3 21 315 จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
4 7 318 จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
5 14 320 จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
6 7 325 กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
7 3 330 จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

หมายเหตุ

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) 
    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง
    ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่ 

 

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2).pdf120.29 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8).pdf118.54 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7).pdf331.86 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6).pdf288.93 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5).pdf185.42 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4).pdf128.68 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3).pdf107.95 KB
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9).pdf2 MB