ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัด

       ตำแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0-3650-7202-3

 

ลำดับ

ตำแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

จำนวน

ค่าจ้าง

สถานประกอบการ/ที่ตั้ง

1

* พนักงานสำรวจสินค้า

ชาย/หญิง

21-35 ปี

ม.6-ปวส.

10

11,000 บ/เดือน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาสิงห์บุรี)
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
0-3651-2142, 0-3653-9663

2

* พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
* แรงงานด้านการผลิต

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

18 – 45 ปี
18 – 45 ปี

ไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ

60
100

161 บ./วัน
161 บ./วัน

บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด
ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี
เย็บชุดชั้นในสตรีส่งออก
โทร.0-3653-8210

3

* ล่ามญี่ปุ่น
* เจ้าหน้าที่ BOI

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20 – 35 ปี
20 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

5
5

10,000 บ./เดือน
ตามตกลง

บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จำกัด
ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
โทร. 0-3681-2898

4

* แรงงานด้านการผลิต

ชาย/หญิง

18 – 40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

20

161 บ./วัน

บริษัท พรีซิชั่น มาสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี
ผลิตข้อต่อพีวีซี
โทร. 0-3658-2351-4

5

* กรรมกร

ชาย

ไม่จำกัดวุฒิ

ไม่จำกัดวุฒิ

1

200 บ./วัน

นายธนกฤต สุทธิวัฒพากร
ต.สิงห์ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม
โทร. 0-6527-2275

6

* แรงงานด้านการผลิต
* แรงงานด้านการผลิต

ชาย
หญิง

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

ไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ

20
180

161 บ./วัน
161 บ./วัน

บริษัท ลัคกี้สปินนิ่ง จำกัด
ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี
สิ่งทอปั่นด้าย
โทร. 0-3659-8131-8

7

* พนักงานบัญชี
* พนักงานสีข้าว
* ข่างไฟฟ้า

หญิง
ชาย
ชาย

20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

ปวช,ม.6
ไม่จำกัดวุฒิ
ปวช

1
2
1

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

หจก.ป.ฉัตรเจริญรุ่งเรือง
ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี
โรงสีข้าว
โทร. 0-3659-5283

8

* ช่างไฟฟ้า

ชาย

25 ปีขึ้นไป

ปวช.ไฟฟ้า

2

ตามตกลง

โรงสีตั้งเซียงฮะบางระจัน
ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
โรงสีข้าว
โทร. 0-3659-1137

9

* แรงงานทั่วไป

ชาย/หญิง

ไม่จำกัด

ไม่จำกัดวุฒิ

4

161 บ./วัน

โรงอิฐวัฒนา นางสุมาลี ศรีไพโรจน์
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
ผลิตอิฐแดง
โทร. 08-9250-2277

10

* วิศวกรเครื่องกล
* เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
* แรงงานด้านการผลิต
* ช่างซ่อมบำรุง
* พนักงานแปรรูป

ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

20-30 ปี
20-35 ปี
18-35 ปี
18-35 ปี
18-35 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จำกัด
ปวช.-ปวส.
ไม่จำกัด

10
2
40
40
20

12,000 บ./เดือน
8,000 บ/เดือน
161 บ./ดือน
ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
โทร. 0-3653-8006-8

11

* พนักงานขับรถยนต์
* ผู้จัดการทั่วไปด้านการผลิต

ชาย
ชาย

25-35 ปี
35 ปี

ป.4 ขึ้นไป
ป.ตรี

1
1

ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี
ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต
โทร. 0-3653-8017-8

12

* ผู้ช่วยช่างเขียบแบบ

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ปวช ขึ้นไป

1

ตามตกลง

หจก.ธนโชคการช่าง (2002)
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะ
โทร. 0-3650-1379

13

* เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

1

161 บ./วัน

หจก.การุณ บราเธอร์ส
ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี
ขายอุปกรณ์ Evap
โทร. 0-3659-9599

14

* แม่บ้าน

หญิง

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

1

ตามตกลง

นางวรรณา นิชชากร
ต.บางพุทธา เมือง
จ.สิงห์บุรี
ส่วนบุคคล
โทร. 081-290-0947

15

* พนักงานยกลัง - ธุรการ
* พนักงานติดรถ

ชาย
ชาย

18 – 30 ปี
21 – 30 ปี

ป.4 ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป

5
5

ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
โทร. 0-3651-2848

16

* พนักงานควบคุมตู้อบเค้ก

ชาย

20 ปีขึ้นไป

ปวช ขึ้นไป

1

ตามตกลง

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
ผลิตอิฐบล๊อก
โทร. 0-3653-5370-1

17

* หัวหน้าแผนกพรีมิกซ์
* วิศวกรไฟฟ้า

ชาย/หญิง
ชาย

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

 

5
5

ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท นีโอฟาร์มาเคม จำกัด
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
สื่อผสมอาหารสัตว์
โทร. 0-3653-5143-4

18

* คนงานเลี้ยงเป็ด

ชาย

ไม่จำกัด

ไม่จำกัดวุฒิ

2

4,000 บ./เดือน

นางสาวบุญเลิศ เสือทับ
ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี
เลี้ยงเป็ด
โทร. 08-0106-1924

19

* ช่างซ่อมบำรุง
* เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
* เจ้าหน้าที่ตะไบชิ้นงาน
* เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
* เจ้าหน้าที่อบขัดชิ้นงาน

ชาย
ชาย/หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

18 – 35 ปี
19 – 35 ปี
18 – 34 ปี
21 – 35 ปี
21 – 35 ปี

ม.3 – ปวช
ม.3 - ป.ตรี
ม.3 – ปวช
ม.3 – ป.ตรี
ม.3 - ปวช

2
2
10
2
1

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท โคโตบูกิไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โทร. 0-3681-2678-82 ต่อ 0