วันปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2555


 

กิจกรรมปลูกต้นไม้

 

 

   

 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555

 

 

วันที่  4  มิถุนายน  2555

 

 

   

 

นางพรรษา บุญประสิทธิ์  แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดสระบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 113 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2555 จำนวน 100  ต้น ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี