กล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 80 พรรษา

การบันทึกเทปโทรทัศน์

 

กล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 80 พรรษา

 

วันที่  23  กรกฎาคม  2555

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี  และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรี  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 80 พรรษา  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2555 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี