วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2555

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2555

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  จัดงานวันนัดพบแรงงาน

นวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)