วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2555

 

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2555

และ จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน

 

โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรี

มาให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานให้บริการ  ดังนี้

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

 

นวันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2555

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)

 

 

สอบถามรายละเอียด : สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี โทร 036-220059 ,036-221973