วันนัดพบแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2556

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2556


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  จัดงานวันนัดพบแรงงาน

การออกหน่วยบริการประชาชนด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ 

 

ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค  จังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

เวลา 09.00 - 15.00 น.


 

 

 


ข้อมูลจาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี