วันนัดพบแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2556

 

ประกาศ !

 

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  จัดงานวันนัดพบแรงงาน

การออกหน่วยบริการประชาชนด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ 

 

ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค  จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

และนัดพบแรงงานพิเศษร่วมกับห้างสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเก่า)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

เวลา 09.00 - 15.00 น.