วันนัดพบแรงงานประจำเดือน กันยายน 2556

 

ประกาศ

 

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2556

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน 

การออกหน่วยบริการประชาชนด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ

 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเก่า)

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556

 

เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

********************************