วันนัดพบแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

 

ประกาศ

 

วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 

นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(นัดพบใหญ่)

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน 

 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

 

เวลา 08.00 - 16.00 น.