ข่าวเด่น

แนวทางการต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (2562-2563)

 

ภาพข่าว: 

การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

 

การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน)

และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

 

ภาพข่าว: 

ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

       ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 และในอนาคตคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 20.0 ของประชากรรวม และต่อไปในปี 2578 จะมีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 30.0 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) จากการที่สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุได้ส่งผลต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ การคลัง และด้านสังคม เมื่อประชากรสูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้นในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานจะมีสัด

ภาพข่าว: 

สำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

 

          กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพข่าว: 

รมว.แรงงาน เผย อาชีพ“กรรมกร” ต่างด้าวทำได้

 

ภาพข่าว: 

คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

 

ภาพข่าว: 

บริการด้านแรงงาน Smart Labour 3

 แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ภายใต้ชื่อ "Smart Labour"

ภาพข่าว: 

โทร. 1506 "สอบถามทุกเรื่องเพื่อแรงงานไทย"

 


          กระทรวงแรงงาน เปิดสายด่วน 1506 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน จากนายจ้าง / ลูกจ้าง โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

ภาพข่าว: 

จังหวัดสระบุรีเปิดให้บริการศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

 

จังหวัดสระบุรีเปิดให้บริการศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยจะดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและอนุญาตทำงานให้กับต่างด้าว 2 กลุ่มคือ

ภาพข่าว: 
Syndicate content