Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

 นางสาวรัตนา ทองกลับ

นางสาวรัตนา ทองกลับ

แรงงานจังหวัดสระบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์) เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ต.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 1/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ต.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 4/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP