Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

การประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

              วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

TOP