Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

pll_content_description

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

            วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
            ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
TOP