Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ด่วน นายจ้างที่จ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติ ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่

pll_content_description

 

 

ด่วน  นายจ้างที่จ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา

ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติ

ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่

ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 

สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี


 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP