Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
              ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP