Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565

             วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
              ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการตรวจในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

TOP