Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

   วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวิหารแดง จำนวน 2 จุดหลัก และ 6 จุดรอง ดังนี้
   จุดหลัก คือ
          1) บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอวิหารแดง
          2) บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันเทศกาลตำบลหนองหมู
   จุดรอง คือ
          1) บริเวณหน้าอบต.บ้านลำ
          2) บริเวณแยก อบต.เจริญธรรม
          3) บริเวณหน้า อบต.คลองเรือ
          4) บริเวณหน้า อบต.วิหารแดง
          5) บริเวณหน้า อบต.หนองสรวง
          6) บริเวณหน้า อบต.หนองหมู
    พร้อมมอบขนมและน้ำดื่มจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

*******************

TOP