Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

สระบุรีประชุมประจำเดือน

หัวหน้าส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

         นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  เพื่อรับรองการประชุม เรื่องสืบเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2558  และแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2558 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมรายงานสถานการณ์เลิกจ้างและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน การชุมนุมเรียกร้อง และแนวโน้มการเลิกจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ด้านยาเสพติด การดำเนินงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ในวันที่ 24 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

 

 

 

 

 

TOP