Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

pll_content_description

 

สระบุรีร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE

 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 

 

 

          นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายนนทพงศ์ ยอดทอง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ในกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชร เป็นปีที่ 2  และประเภทสถานประกอบการ จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลดังนี้ 1.บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 และ 2.บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมือวันที่ 2 มีนาคม 2558

 

 

 

แรงงานจังหวัดสระบุรีและคณะร่วมนำเสนอผลงาน

 

 

แรงงานจังหวัดสระบุรีและคณะ

ร่วมเยี่ยมชมเป็นกำลังใจและถ่ายรูปร่วมกัน

ในการนำเสนอผลงานของสถานประกอบการและสถานศึกษา ของจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

TOP