Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด

pll_content_description

              หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด
              วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และตม.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอวังม่วง จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง ทั้งหมด 133 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 41 คน และแรงงานไทย 92 คน ตรวจปัสสาวะ จำนวน 14 คน
             ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่พบความผิดอื่นๆ คือ พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 2 ราย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้ประสานกับอำเภอวังม่วง เพื่อส่งตัวเข้าค่ายบำบัดต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "งดล 993"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ แหล่งน้ำ
 
TOP