Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด
         วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี และฝ่ายปกครองอำเภอวังม่วง เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอวังม่วง จำนวน 7 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 195 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าว 4 คน และแรงงานไทย 191 คน ตรวจปัสสาวะ จำนวน 31 คน
         ผลการตรวจ พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 4 ราย ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้ประสานกับอำเภอวังม่วง เพื่อส่งตัวเข้าค่ายบำบัด ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
 
TOP