Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานประกอบการ

pll_content_description

 แรงงานจังหวัดสระบุรี

ตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน

ในสถานประกอบการ

 

 

 

                นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************

TOP