Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

        วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
     ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
 
TOP