Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565
           วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System) ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
            ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, โทรทัศน์, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
 
TOP