Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “เรื่องเล่าปลุกพลัง” ครั้งที่ 2 ร่วมรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการทำงาน ที่จะมา เติมพลังบวก ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน

pll_content_description

      วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ และนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรในการบรรยาย”เรื่องเล่าปลุกพลัง” (Springboard Storytelling) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทระแรงงาน
      ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ด้วย

*********************

TOP