Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การดำเนินการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

การดำเนินการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี

               วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทีมเข้าตรวจสถานบริการและโรงแรมในเขตอำเภอพระพุทธบาท เพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกจัดระเบียบสังคมตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการและโรงแรม ตลอดจนเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ โดยผลการเข้าตรวจสถานบริการโรงแรมที่พักทั้งหมด 3 แห่ง ลูกจ้าง 14 คน เป็นลูกจ้างคนไทย 14 คน ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
               ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการตรวจในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
TOP