Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

งานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

งานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี

            วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเสวนาในประเด็นเรื่อง “บทบาทในการหนุนเสริมองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต” ในงานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

TOP