Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

pll_content_description

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 
               วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
               ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP