Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

pll_content_description

ประชุมการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

          วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ปรีชา วงศ์ศรีใส รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
          ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการตรวจในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP